Hier zijn enkele voorbeelden van video's die zijn gemaakt tijdens live optredens met verschillende muziekstijlen, waaronder

Duitstalig, Nederlandstalig, dance classics en feestmuziek.

Deze voorbeelden geven een idee van de diverse muziekstijlen die Duo Dance uitvoerd tijdens live optredens.